LURS® multikomplex

Hnojiva

LURS® multikomplex
Složeni g/L %
Dusík v různych formách 100 7,7
Fosfor P2 O5 28 2,23
Draslík К2О 44 3,5
Síra SO3 37 2,95
Železo Fe 6 0,47
Měď Cu 8 0,63
Zinek Zn 8 0,63
Bor B 6 0,47
Mangan Mn 6 0,47
Kobalt Co 0,05 0,004
Molybden Mo 0,12 0,009

LURS® multikomplex

LURS® multikomplex – Komplexní univerzální kapalné hnojivo s mikroživinami pro listovou výživu polních plodin, zeleniny, ovocných stromů, bobulovin, okrasných rostlin a travníků.

Výrobek poskytuje rostlinám základní živiny, které rostliny vnímají jako součást své vlastní struktury.

Dusík ve výrobku je předložen obnovenými formami jako amid a amonium. Tyto formy snadno pronikají přes epidermis buňky a utahuje za sebou další výživové složky nacházející se v roztoku.

Železo v přípravku je ve fyziologicky prověřeném poměru Fe (II) / Fe (III), což umožňuje aktivizovat oxidační obnovené přeměny.

Složení mikrohnojiva umožňuje provádět zpracování při teplotě vzduchu pod nad +5 ° C.

LURS® multikomplex má silný fyziologický účinek na rostliny, který:
  • kompenzuje nedostatek živin v období nepříznivých podmínek pro růst, kdy potřeby rostlin překračují absorpční schopnost kořenového systému;
  • zvyšuje vstřebávání živin z půdy rostlinami;
  • zvyšuje rezistenci rostlin k nemocem a stresovým situacím o 30%;
  • pomáhá zvýšit výnosy o 15-27% a zlepšuje kvalitu produkce.
Doporučuje se používat spolu se stimulátorem růstu rostlin VIMPEL

Kontrola

Kontrola

Použiti LURS® multikomplex v ČR okres Benešov

LURS® multikomplex

LURS® multikomplex

LURS® multikomplex 3

LURS® multikomplex 4

LURS® multikomplex 5

LURS® Osivo

Hnojiva

LURS Osivo hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík (amonný) celkový jako N 28 2,0
Vodorozpustný fosfor celkový jako P2O5 45 3,4
Vodorozpustný draslík celkový jako K2O 65 5,0
Vodorozpustná síra jako SO3 57 4,6
Vodorozpustné železo (Fe) 15 1,16
Vodorozpustná měď (Cu) 5,4 0,43
Vodorozpustný zinek (Zn) 5,4 0,42
Vodorozpustný bór (B) 1,8 0,14
Vodorozpustný mangan (Mn) 15,0 1,2
Vodorozpustný kobalt (Co) 0,1 0,008
Vodorozpustný molybden (Mo) 0,4 0,032
Hodnota pH 5,0 — 7,0

LURS® Osivo

LURS® Osivo – Komplexní univerzální kapalné hnojivo s mikroživinami pro namáčení semen, sazenic, hlíz.

Ošetření osiva přípravkem LURS® Osivo poskytuje rostlině dostupné živiny a to od nejrannějších fází růstu a vývoje.

Na začátku vývoje rostlin ze semen jsou nutné nejen stavební materiály ve formě makroelementů, ale i stopové prvky. Díky přítomnosti dostupných stopových prvků v semenech polních plodin jsou enzymatické procesy maximalizovány.

LURS® Osivo obsahuje fosfor, který je zodpovědný za vývoj kořenového systému, přezimování pšenice a odolnosti vůči pozdnímu setí. Rostliny jsou nejcitlivější na nedostatek fosforu již v raných fázích vývoje.

Díky draslíku, síře, mědi, manganu a molybdenu rostlina dokáže absorbovat vysoké dávky dusíku.

Většina kovových enzymů se podílí na syntéze různých proteinů, které ovlivňují růstové procesy.

Zinek ovlivňuje růst rostlin jeho zapojením do syntézy auxinů (růstových hormonů). Nedostatek zinku inhibuje rychlost buněčného dělení, což vede k vnějším změnám. Charakteristickým rysem nedostatku zinku je částečné pozastavení růstu a někdy i úplné zastavení růstu.

Bór ve hnojivu usnadňuje transport hormonů do růstových vrcholů. Měď a mangan zvyšují odolnost vůči houbovým chorobám.

LURS® Osivo obsahuje změkčovač vody, který eliminuje riziko tvorby síranu vápenatého a zakalení roztoku.

Lurs® Osivo ma silný fyziologický účinek na sazenice, které:
  • zvyšuje energii klíčení semen o 3–8 %
  • podporuje intenzivní růst kořenového systému
  • zvyšuje odolnost rostlin vůči chorobám o 18–30 %
  • díky lepšímu vývoji kořenového systému jsou rostliny méně citlivé na sucho, nedostatek živin a další negativní faktory a také se zvyšuje konkurenceschopnost vůči plevelům
Nízké náklady na ošetření osiva před výsevem mají vysokou efektivitu aplikované technologie. Doporučuje se používat spolu se stimulátorem růstu rostlin Vimpel® .

LURS® colofermin Molybden

Hnojiva

LURS colofermin Molybden hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík (organický, amonný a močovinový) jako N 41 3,4
Vodorozpustný molybden Mo v chelátu s MEA (moniethanolamin), DEA (diethanolamin), TEA (triethanolamin) amidy a hydroxidem amonným 130 11,0
Hodnota pH 6,0 — 8,0

LURS® colofermin Molybden

LURS® colofermin Molybden – Univerzální organominerální kapalné hnojivo s mikroživinami pro listovou výživu.

LURS® colofermin Mangan

Hnojiva

LURS colofermin Mangan hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík (amonný) jako N 97 7,1
Vodorozpustný mangan (Mn) v chelátu s citronovou, hroznovou, jablečnou, malonovou kyselinou a hydroxidem amonným 80 6,0
Vodorozpustná síra jako SO3 116 8,7
Hodnota pH 8,5 — 10,5

LURS® colofermin Mangan

LURS® colofermin Mangan – Univerzální kapalné hnojivo s mikroživinami pro listovou výživu.

LURS® colofermin Draslík

Hnojiva

LURS colofermin Draslík hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný draslík K2O v chelátu s kyselinou citronovou 328 23,3
Hodnota pH 6,1 — 8,1

LURS® colofermin Draslík

LURS® colofermin Draslík – Univerzální kapalné hnojivo pro listovou výživu.

LURS® colofermin Železo

Hnojiva

LURS colofermin Železo hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík ( amonný) jako N 32 2,5
Vodorozpustné železo (Fe) v chelátu s citronovou, hroznovou, jablečnou, malonovou kyselinou, glycerinem, glucitolem, škrobem a hydroxidem amonným 65 5,2
Vodorozpustná síra jako SO3 92 7,7
Hodnota pH 5,4 — 7,4

LURS® colofermin Železo

LURS® colofermin Železo – Univerzální kapalné hnojivo s mikroživinami pro listovou výživu.

LURS® colofermin Fosfor

Hnojiva

LURS colofermin Fosfor hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík (organický) jako N 83 6,1
Vodorozpustný fosfor P2O5 v chelátu s MEA (moniethanolamin), DEA (diethanolamin), TEA(triethanolamin) 420 30,2
Hodnota pH 3,2 — 5,2

LURS® colofermin Fosfor

LURS® colofermin Fosfor – Univerzální organominerální kapalné hnojivo pro listovou výživu.

LURS® colofermin Vápník

Hnojiva

LURS colofermin Vápník hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík (dusičnanový) jako N 103 7,3
Vodorozpustný vápník CaO v chelátu s glycerinem, glucitolem, škrobem 206 14,0
Hodnota pH 6,0 — 8,0

LURS® colofermin Vápník

LURS® colofermin Vápník – Univerzální kapalné hnojivo s mikroživinami pro listovou výživu.

LURS® colofermin Kobalt

Hnojiva

LURS® colofermin Kobalt
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík (amonný) jako N 102 7,3
Vodorozpustný kobalt (Co) v chelátu s citronovou, hroznovou, jablečnou, malonovou kyselinou 90 6,6
Vodorozpustná síra jako SO3 124 9,0
Hodnota pH 7,5 — 9,5

LURS® colofermin Kobalt

LURS® colofermin Kobalt – Komplexní univerzální kapalné hnojivo s mikroživinami pro listovou výživu.

LURS® colofermin Měď

Hnojiva

LURS colofermin Měď hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík (organický) jako N 89 6,7
Vodorozpustná měď (Cu) v chelátu s citronovou, hroznovou, jablečnou, malonovou kyselinou, MEA (monoethanolamin), DEA (diethanolamin), TEA (triethanolamin) a hydroxidem amonným 100 7,4
Vodorozpustná síra jako SO3 126 9,7
Hodnota pH 8,4 — 10,4

LURS® colofermin Měď

LURS® colofermin Měď – Univerzální organominerální kapalné hnojivo s mikroživinami pro listovou výživu.

Lurs hnojiva