Hnojiva

LURS colofermin Molybden hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík (organický, amonný a močovinový) jako N 41 3,4
Vodorozpustný molybden Mo v chelátu s MEA (moniethanolamin), DEA (diethanolamin), TEA (triethanolamin) amidy a hydroxidem amonným 130 11,0
Hodnota pH 6,0 — 8,0

LURS® colofermin Molybden

LURS® colofermin Molybden – Univerzální organominerální kapalné hnojivo s mikroživinami pro listovou výživu.

Lurs hnojiva