Hnojiva

LURS colofermin Draslík hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný draslík K2O v chelátu s kyselinou citronovou 328 23,3
Hodnota pH 6,1 — 8,1

LURS® colofermin Draslík

LURS® colofermin Draslík – Univerzální kapalné hnojivo pro listovou výživu.

Lurs hnojiva