Hnojiva

LURS Osivo hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík (amonný) celkový jako N 28 2,0
Vodorozpustný fosfor celkový jako P2O5 45 3,4
Vodorozpustný draslík celkový jako K2O 65 5,0
Vodorozpustná síra jako SO3 57 4,6
Vodorozpustné železo (Fe) 15 1,16
Vodorozpustná měď (Cu) 5,4 0,43
Vodorozpustný zinek (Zn) 5,4 0,42
Vodorozpustný bór (B) 1,8 0,14
Vodorozpustný mangan (Mn) 15,0 1,2
Vodorozpustný kobalt (Co) 0,1 0,008
Vodorozpustný molybden (Mo) 0,4 0,032
Hodnota pH 5,0 — 7,0

LURS® Osivo

LURS® Osivo – Komplexní univerzální kapalné hnojivo s mikroživinami pro namáčení semen, sazenic, hlíz.

Ošetření osiva přípravkem LURS® Osivo poskytuje rostlině dostupné živiny a to od nejrannějších fází růstu a vývoje.

Na začátku vývoje rostlin ze semen jsou nutné nejen stavební materiály ve formě makroelementů, ale i stopové prvky. Díky přítomnosti dostupných stopových prvků v semenech polních plodin jsou enzymatické procesy maximalizovány.

LURS® Osivo obsahuje fosfor, který je zodpovědný za vývoj kořenového systému, přezimování pšenice a odolnosti vůči pozdnímu setí. Rostliny jsou nejcitlivější na nedostatek fosforu již v raných fázích vývoje.

Díky draslíku, síře, mědi, manganu a molybdenu rostlina dokáže absorbovat vysoké dávky dusíku.

Většina kovových enzymů se podílí na syntéze různých proteinů, které ovlivňují růstové procesy.

Zinek ovlivňuje růst rostlin jeho zapojením do syntézy auxinů (růstových hormonů). Nedostatek zinku inhibuje rychlost buněčného dělení, což vede k vnějším změnám. Charakteristickým rysem nedostatku zinku je částečné pozastavení růstu a někdy i úplné zastavení růstu.

Bór ve hnojivu usnadňuje transport hormonů do růstových vrcholů. Měď a mangan zvyšují odolnost vůči houbovým chorobám.

LURS® Osivo obsahuje změkčovač vody, který eliminuje riziko tvorby síranu vápenatého a zakalení roztoku.

Lurs® Osivo ma silný fyziologický účinek na sazenice, které:
  • zvyšuje energii klíčení semen o 3–8 %
  • podporuje intenzivní růst kořenového systému
  • zvyšuje odolnost rostlin vůči chorobám o 18–30 %
  • díky lepšímu vývoji kořenového systému jsou rostliny méně citlivé na sucho, nedostatek živin a další negativní faktory a také se zvyšuje konkurenceschopnost vůči plevelům
Nízké náklady na ošetření osiva před výsevem mají vysokou efektivitu aplikované technologie. Doporučuje se používat spolu se stimulátorem růstu rostlin Vimpel® .

Lurs hnojiva