Stáhnout LURS Vimpel   ( pdf 756 kb)

Pomocný rostlinný přípravek

Vimpel
Vlasnost: Hodnota v %
Polyethylenglykoly min. 70,0
Huminové látky min. 5,0

Pomocný rostlinný přípravek Vimpel

Vimpel je pomocný rostlinný přípravek určený k ošetření osiva a k listové aplikaci v průběhu vegetace. Obsahuje huminové látky z leonarditu a polyethylenglykoly. Polyethylenglykoly snadno pronikají do tkání a působí jako transportní činidlo pro všechny přípravky, které se používají ve spojení s výrobkem Vimpel. Polyethylenglykoly zvyšuji biologickou aktivitu intracelulární vody. Polyethylenglykoly, zajišťují fixaci přípravků z Tank Mixu na povrchu listů, což zvyšuje účinnost použitých pomocných rostlinných přípravků.

Vimpel: Podporuje růst rostlin, rozvoj kořenového systému a nárůst zelené hmoty rostlin, zvyšuje kvalitu sklizeného produktu.

Určení
Přípravek je určený k aplikaci do obilnin, luskovin, cukrové řepy, slunečnice, prosa, pohanky, kukuřice, brambor, řepky, zeleniny, ovoce, bobulovin a vinné révy. Použití zvyšuje klíčivost semen, stimuluje zakořeňování sazenic a řízků, zvyšuje výnos a kvalitu sklizně, zvyšuje odolnost vůči chorobám a stresovým situacím.

VLASTNOSTI VIMPELU:
Růstový stimulátor: Podporuje rozvoj kořenového systému a nárůst zelené hmoty rostlin, zvyšuje kvalitu sklizeného produktu (obsah škrobu, cukru, lepku, oleje atd.). Stimuluje proces a energii klíčení semen, zvyšuje výnosy o 10–30%.

Adaptogen, kryoprotektor, termoprotektor: Přípravek zvyšuje adaptační schopnosti rostlin v extrémních podmínkách prostředí. Podporuje ochranu semen při jejich dlouhotrvajícím setrváním v nepříznivých podmínkách, zvyšuje mrazuvzdornost a odolnost rostlin vůči chladu (snižuje teplotu zmrznutí buněčné šťávy a vody), zvyšuje odolnost zemědělských plodin vůči teplu a suchu.

Imunomodulátor: Obsažený polyethylenglykol v přípravku, aplikovaný společně s fungicidy, snižuje biologickou aktivitu hub a bakterií. Díky zvýšené imunitě se pravděpodobnost onemocnění rostlin snižuje 1,5–2x, což snižuje počet ošetření rostlin fungicidy.

Aktivátor půdy: VIMPEL aktivuje vyměšování kořenových exudátů rostlin a podporuje aktivitu půdních mikroorganismů.

KOMPATIBILITA S JINÝMI PŘÍPRAVKY:
Přípravek lze použít společně s biologickými přípravky, mořidly, běžnými přípravky na ochranu rostlin, regulátory růstu a listovými hnojivy. VIMPEL působí ve směsi jako smáčedlo a antistresové činidlo.

Lurs hnojiva