Hnojiva

LURS colofermin Měď hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík (organický) jako N 89 6,7
Vodorozpustná měď (Cu) v chelátu s citronovou, hroznovou, jablečnou, malonovou kyselinou, MEA (monoethanolamin), DEA (diethanolamin), TEA (triethanolamin) a hydroxidem amonným 100 7,4
Vodorozpustná síra jako SO3 126 9,7
Hodnota pH 8,4 — 10,4

LURS® colofermin Měď

LURS® colofermin Měď – Univerzální organominerální kapalné hnojivo s mikroživinami pro listovou výživu.

Lurs hnojiva