Hnojiva

LURS colofermin Bór hnojivo
Složeni g/L %
Vodorozpustný dusík ( organický ) jako N 50 3,4
Vodorozpustný bór (B) v chelátu s glycerinem, glucitolem, škrobem MEA (moniethanolamin), DEA (diethanolamin), TEA (triethanolamin) 150 10,3
Hodnota pH 6,9 — 8,9

LURS® colofermin Bór

LURS® colofermin Bór – Univerzální kapalné hnojivo s mikroživinami pro listovou výživu.

Kapalné hnojivo Lurs® colofermin Bór účinně eliminuje nedostatek bóru v rostlinách. Neobsahuje balastní látky, proto je použití hnojiva bezpečné pro ošetřované plodiny.

Bór zvyšuje klíčivost pylových zrn, příznivě působí na prorůstání pylové láčky a tím i na tvorbu semen a plodů.

Cukrová řepa, brambory, slunečnice, řepka, len, luskoviny, zelenina, vojtěška a obiloviny mají největší potřebu bóru.

Nedostatek bóru zvyšuje nadměrné dusíkaté hnojení a nízká půdní vlhkost.

Při nedostatku bóru se zastavuje růst kořenů a stonků, listy jsou zmenšené, deformované, objevuje se na nich chloróza a následně barevné změny, v extrémních případech může dojít až k úplnému odumření rostlin. U cukrovky dochází k odumírání růstového vrcholu — „srdéčková hniloba“.

Díky své organické formě jsou mikroživiny účinně absorbovány povrchem listů plodin.

LURS® colofermin Bór obsahuje kryoprotektanty, které chrání rostliny před poškozením za extrémních povětrnostních podmínek — mráz, sucho. Kryoprotektory také zajišťují stabilitu hnojiva bez nebezpečí krystalizace při nízkých teplotách během skladování.

Hnojivo je v kapalném stavu. Při skladování nekrystalizuje.

LURS® COLOFERMIN BÓR MÁ SILNÝ FYZIOLOGICKÝ ÚČINEK NA ROSTLINU
• podporuje tvorbu generativních orgánů
• podporuje intenzivní klíčení pylu, zlepšuje kvalitu opylení květin
• v době kvetení příznivě působí na prorůstání pylové láčky, zvyšuje tvorbu ovoce
• zvyšuje aktivitu enzymů, aktivuje metabolismus bílkovin a fosforu
• způsobuje intenzivní absorpci půdní vlhkosti rostlinou
• má pozitivní vliv na hromadění cukrů v tkáních ozimých plodin — zvyšuje mrazuvzdornost, zvyšuje výnos bulev a obsah cukru u řepy cukrové, u ovoce zlepšuje kvetení a násadu plodů, zvyšuje škrobnatost brambor

Lurs hnojiva